முன்னாள் இலங்கை பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தாபய ராஜபக்ஷ அமெரிக்காவில் இருந்து இன்று நாடு திரும்பியுள்ளார்.

Print lankayarl.com in இலங்கை

மேலும் அவர் தனது அமெரிக்க பிரஜாவுரிமையை நீக்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்ததாக, ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவித்துள்ளார் .